newsletter.newsletter

newsletter.description

newsletter.subscribe

Eindejaarspremies 2023

24/11/2023

In verschillende sectoren krijg je op het einde van het jaar een eindejaarspremie. We geven je alvast de belangrijkste info mee.

BBTK legt klacht tegen ING neer

09/11/2023

De BBTK heeft klacht neergelegd tegen ING bij het Arbeidsauditoraat van Brussel. De bank betaalt haar personeel niet het verschuldigde loon en vakantiegeld uit én pleegt inbreuk op de arbeidswetgeving betreffende collectief ontslag.

Onderhandelingen in de verzekeringen muurvast

05/09/2023

De sectorale onderhandelingen in de verzekeringen (paritair comité 306) zitten muurvast. Daarom trok op maandag 4 september een delegatie van het gemeenschappelijk vakbondsfront naar het paritair comité om aan de alarmbel te trekken.

Een akkoord voor de banken!

04/07/2023

De BBTK ondertekende op 3 juli het sociaal akkoord in jouw sector. De werkgevers wilden geen koopkrachtpremie geven. Zij zeggen dat dit op bedrijfsniveau moet geregeld worden. Het gaat nochtans goed met de sector. Onbegrijpelijk dus!

ING: De leeuw verliest zijn manen…

13/06/2023

ING, meer bepaald de CEO Peter Adams en de personeelsverantwoordelijke Isabel Carion, hebben de zaak voor de Arbeidsrechtbank verloren. In het vonnis is duidelijk dat ze onaanvaardbare daden hebben verricht.